drzewo

Domniemam, że zastanawiasz się, czym jest terapia Gestalt? dla Kogo jest? Jakie są jej założenia? Co leczymy terapią gestalt? Czy terapia gestalt mi pomoże?

Czym jest terapia GESTALT?

Formuła Gestalt mówi o „Tu i Teraz – Ja i Ty”. Filozoficznym podłożem jest obraz człowieka, który bierze Swoje życie w Swoje ręce, zgodnie z wyznawaną zasadą SAMOODPOWIEDZIALNOŚCI I SAMOREGULACJI, SPOSTRZEGA SIEBIE całościowo oraz własne otoczenie i je zmienia będąc zaangażowanym w proces zmiany. Rozwój osoby, zachodzi przez wymianę ze światem Tu i Teraz, w formie spotkania JA – TY.

Kiedy dochodzi do zniekształcenia tego naturalnego procesu człowiek zrywa kontakt ze sobą i/lub otoczeniem poprzez mechanizmy obronne inaczej mechanizmy unikania kontaktu.

Celem psychoterapii Gestalt jest zwrócenie Twojej uwagi na sposób, w jaki zniekształcasz lub zrywasz kontakt ze sobą/otoczeniem.

Kiedy wzrośnie Twoja świadomość a bardziej samoświadomość odzyskujesz zdolność ponownego kształtowania i przeżywania kontaktów w wybiórczy sposób, integrujący i kreatywny.

Założenia

Gestalt (figura) jest nurtem psychoterapii, którego podstawowe idee i metody opracowali Frederick Perls, Laura Perls i Paul Goodman w latach 40-tych ubiegłego stulecia. Ogromny wkład w rozwój metodologii i teorii terapii Gestalt wnieśli  także Isadore From, Erving i Miriam Polster, Joseph Zinker, John Enright, Serge Ginger i inni.
Głównymi zasadami terapii Gestalt są odniesienia do teraźniejszości, poszerzania świadomości i rozwój umiejętności do brania odpowiedzialności za własne życie. Celem terapii Gestalt jest uświadomienie sobie przez Ciebie tego, co robisz, jak to robisz, i w jaki sposób możesz to zmienić przy jednoczesnym przyjęciu siebie takim, jakim naprawdę jesteś a nie takim jakim chciałbyś być aby dopełnić wyobrażony obraz siebie.
Aktualnie Gestalt opiera się o założenia fenomenologii, teorii pola, filozofii egzystencjonalnej oraz dialogu Bubera.

Co leczymy Psychoterapią?

Przede wszystkim możemy zacząć od chwilowych kryzysów a skończyć na zaburzeniach osobowości, przechodząc przez nerwice, depresję, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Zgodnie z wynikami badań, to nie NURT terapii leczy a relacja jaka jest wytworzona pomiędzy Psychoterapeutką a Klientką/Klientem w gabinecie.

Czy Psychoterapia mi pomoże?

Tak – jeżeli uda nam się:

-nawiązać relacje ustalić kontrakt terapeutyczny,

-ustalić realny mierzalny cel

– Cel który dotyczy Ciebie, m.in. pogłębienie świadomości, wypracowanie nowych nawyków, zrozumienie siebie.

Terapia nie da więcej niż Ty sam będziesz mógł wziąć, nie zabierze i nie przepracuje tego, czego nie będziesz chciał oddać – a żeby przepracować to co najtrudniejsze – potrzebujesz stworzyć relacje w której to będzie możliwe.

Terapia Gestalt pomaga także w pracy nad trudnościami dnia codziennego, takimi jak trudne emocje, komplikacje w relacjach, poczucie bezcelowości lub braku satysfakcji w pewnych obszarach – czyli nad wszystkim tym, co przeszkadza w życiu i pogarsza jego jakość.