+48 xxx xxx xxx Biała Podlaska IzabelaJaskolska@psychologbiala.pl

Terapia młodzieży i nastolatków

Kim jest nastolatek?

W okresie dojrzewania – Adolescencji, nastolatkowie doświadczają przeróżnych stanów emocjonalnych. Opierają się na ciągłych charakterystycznych zmianach, przeobrażenia jeszcze raz wyglądu ciała, zmiana jego budowy. Zmiana w psychice jaką jest kształtowanie się osobowości, zmienia podejście do siebie i do innych ludzi, pozwala dojrzewać społecznie poprzez pryzmat ról jakie są przyjmowanie przez nastolatka a także przez dojrzewanie seksualne dzięki kontekstowi płci. 

Adolescencja jest uzależniona od czynników genetycznych, płciowych, kulturowych, środowiskowych, klimatycznych. 

W nastolatku zazwyczaj pojawia się potrzeba do bycia zaakceptowanym w grupach, do których przynależy, rozwija się ciekawość, do dorosłości która może prowadzić do zwiększonego zainteresowania alkoholem, papierosami lub narkotykami. 

Osoba dojrzewająca czuje chęć porzucenia wszelkich schematów, często jest to określane jako bunt młodzieńczy. Jest to zwykła potrzeba niezależności, moment, w którym rodzi się własna autonomia i buduje poczucie odrębności. Bunt zazwyczaj skierowany jest ku rodzicom, w tym momencie nastolatek “odrywa” się od matki i ojca, aby stworzyć siebie, jednostkę całkowicie niezależną i funkcjonującą samodzielnie. Bunt zazwyczaj przejawia się w wagarach, konfliktach z prawem, używkach lub w aktywnym przynależeniu do jednej z subkultur młodzieżowych. 

Często młodzież doświadcza ogromnego poczucia winy, zwłaszcza gdy pochodzi z konserwatywnego środowiska, wtedy np.. Narastający popęd seksualny wyzwala niepożądane emocje.  

Mogłoby się wydawać, że najtrudniejszym momentem jest moment bycia pomiędzy. Nastolatek przestaje być dzieckiem – zaczyna odczuwać presje do bycia dorosłym i dojrzałym – kiedy nie jest jeszcze dorosły i dojrzały, to może budzić niezrozumienie, lęki i frustracje. 

Izabela Sajna