+48 780-089-227 ul. Brzeska 4a lok 6 Biała Podlaska IzabelaJaskolska@psychologbiala.pl

Terapia Par

Terapia dla par i małżeństw, jak to wygląda?

Niezależnie, czy w grę wchodzi związek sformalizowany jak małżeństwo, czy też nie, mogą pojawić się w nim problemy. Terapia dla par z Białej Podlaskiej może świadczyć wsparcie, jeśli chodzi o osoby, które chcą pracować nad swoją relacją i nie doprowadzić do jej rozpadu lub też polepszyć komunikację i lepiej rozumieć drugą połówkę.

Na czym polega terapia małżeńska?

Na początku, psycholog może próbować zmotywować partnerów lub małżonków do wysiłku jakim jest zaangażowanie w proces i zaniechanie walki, opierając się na dobrych intencjach drugiej strony. Psycholog będzie chciał wskazać ich siłę trwania w związku poprzez łagodzenie napięć pomiędzy nimi, jednocześnie przyglądając się temu, co było wcześniej i ukazując umiejętności do radzenia sobie z trudnościami. Obie strony mogą zobaczyć dobre strony ich wspólnego bycia razem.

Na początku sesji w Białej Podlaskiej, prowadząca poinformuje o prawdopodobieństwie wystąpienia kolejnych trudności, z którymi partnerzy lub małżonkowie będą musieli się zmierzyć, aby móc pracować nad uratowaniem związku. Obie strony również mogą skorzystać z spotkań indywidualnych, aby samemu przepracować trudne emocje i urazy z przeszłości, łącznie z poszukiwaniem ich źródeł i, w konsekwencji, impulsów.

Jak wygląda terapia dla małżeństw lub partnerów w Białej Podlaskiej?

Na początku terapii następuje wyjaśnienie, jak przebiegały będą spotkania. Pierwsze z nich jest konsultacją, w której terapeuta informuje obie strony o swoich zamiarach i działaniach.

Przeprowadzone konsultacje mogą pomóc w prostszym i łatwiejszym określeniu wskazań i przeciwwskazań do pracy podczas spotkań lub przesłanek do innej formy pomocy. Prowadząca, razem z Pacjentami, pracuje nad celami, które są możliwe do osiągnięcia.

Istotnymi elementami spotkań są napięcia, myśli, uczucia, emocje, które można wypowiedzieć w czasie sesji, dzięki temu skłócone strony pracują i ponownie uczą się komunikacji pomiędzy sobą, rozumienia tego co zostało powiedziane i odróżnienia tego, od znaczenia, jakie nadaliśmy usłyszanemu komunikatowi. Terapeuta jest bezstronny, partnerzy są jednością. Jednością, z którą prowadząca będzie pracowała nad poradzeniem sobie z trudnościami w związku.

Kiedy terapia partnerska i małżeńska ma sens?

Oczywiście, spotkania w gabinecie mają sens w sytuacji, kiedy obie strony chcą pracować nad związkiem i zrobić co w ich mocy, aby go uratować. Nie można nikogo zmusić do sesji. Psycholog nie będzie w stanie nakłonić osób, które już podjęły definitywną decyzję o rozstaniu, aby zrozumieć drugą stronę. To samo tyczy się związków, w których obecna jest przemoc – w gabinecie nie ma możliwości usprawiedliwiania oprawcy.